Nazwa Dłużnika:

PCH CAPITAL S.A.

Dane Dłużnika:

PCH CAPITAL spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa,
NIP 7010243417, REGON 14247469900000

Wartość wierzytelności brutto:

5 412 PLN Brutto

Powiązane podmioty:

  • PCH VENTURE spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa, NIP 8822108733, REGON 02151910200000 - 2 706 PLN BRUTTO
  • RUNICOM spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa, NIP 7010218603, REGON 14221533100000 - 2 706 PLN BRUTTO

O spółkach:

  • PCH VENTURE
  • PCH VENTURE jest firmą inwestycyjną działająca spod ramienia PCH CAPITAL S.A. Firma ta tworzy własne przedsięwzięcia biznesowe oraz nabywa akcje i udziały spółek kapitałowych. PCH VENTURE realizuje swoje cele strategii poprzez dwie, zależne spółki: Area Partners S.A oraz PCH Venture 1 S.A., których działalność przejawia się w sektorze nieruchomości oraz w strategii wdrażania nowych rozwiązań w firmach.
  • RUNICOM
  • RUNICOM S.A. to spółka, który inwestuje w podmioty publiczne jak i niepubliczne, działające w branży nowoczesnych technologii IT, mobile czy e-commerce. Głównym celem RUNICOM jest rozwój projektów o wysokim potencjale technologicznym poprzez wsparcie kapitałem własnym. Wiodącym akcjonariuszem tej grupy jest PCH CAPITAL S.A., której założycielem jest Pan Piotr Marek Chmielewski.